Tour du lịch Đền Nguyên Phi Ỷ Lan – Chùa Dâu – Chùa Bút Tháp – Đền Đô – Đền Bà Chúa Kho 2018

Chùa Dâu

  Tour du lịch Lễ Hội Đầu Năm 2018 – Bắc Ninh (01 ngày) Hành trình: Hải Phòng – Đền Nguyên Phi Ỷ Lan – Chùa Dâu – Chùa Bút Tháp – Đền Đô – Đền Bà Chúa Kho Hải Phòng Thời lượng: 01 ngày Ngày khởi hành: Chủ nhật hàng tuần Xuất phát: Hải …

Tour du lịch Lễ Hội Hòa Bình – Đền và Động Thác Bờ – Đảo Dừa – Nhà Máy Thủy Điện Hòa Bình 2018

Thung Nai

  Tour du lịch Lễ Hội Đầu Năm 2018 – Hòa Bình (01 ngày) Hành trình: Hải Phòng – Hoa Bình – Đền và Động Thác Bờ – Đảo Dừa – Nhà Máy Thủy Điện Hòa Bình – Hải Phòng Thời lượng: 01 ngày Ngày khởi hành: Chủ nhật hàng tuần Xuất phát: Hải Phòng …

Tour du lịch Đền Trần – Chùa Phổ Minh – Phủ Giầy – Chùa Cổ Lễ (01 ngày)

Phủ Giay

  Tour du lịch Lễ Hội Đầu Năm 2018 – Nam Định (01 ngày) Hành trình: Hải Phòng – Nam Định – Đền Trần – Chùa Phổ Minh – Phủ Giầy – Chùa Cổ Lễ – Hải Phòng Thời lượng: 01 ngày Ngày khởi hành: Chủ nhật hàng tuần Xuất phát: Hải Phòng Giá trọn …